Γκιώνα (Φωκίδα, φωτογραφίες του Παναγιώτη Λαλά)

Γκιώνα (Φωκίδα)

φωτογραφίες του Παναγιώτη Λαλά

3 Μαΐου 2020