Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Άμφισσας, 4 Μαΐου 2020, 10.00, Δημοτική Αίθουσα Συνεδριάσεων, Άμφισσα

Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Άμφισσας

Δευτέρα 4 Μαΐου 2020, 10.00
Δημοτική Αίθουσα Συνεδριάσεων, Πλατεία Κεχαγιά, Άμφισσα

< πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

Θέματα

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος της Κοινότητας Άμφισσας «Υπηρεσία παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα βελτίωσης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της Άμφισσας ( χρηματοδότηση από ΑΠΕ της Κ. Άμφισσας).

2. Γνωμοδότηση επί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2020 του κληροδοτήματος «Ευαγγελίας & Αικατερίνης Γαζή-Καρελά».

3. Γνωμοδότηση επί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2020 του κληροδοτήματος «Χρήστου Μαχαιρά».

4. Γνωμοδότηση για αλλαγή θέσης του περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή του πεζοδρόμου της οδού Σαλώνων με την οδό Θόαντος στην Άμφισσα.