Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δελφών, 4 Μαΐου 2020, 10.00, δια περιφοράς

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δελφών

Δευτέρα 4 Μαΐου 2020, 10.00
δια περιφοράς

< πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

< πάτησε εδώ για να δεις τις εισηγήσεις των θεμάτων >

Θέματα

1. Λήψη απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για την παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων – μουσικής σε καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Δελφών.
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Πρόεδρος της Επιτροπής).

2. Λήψη απόφαση για χορήγηση άδειας παράτασης του ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων-μουσικής στο κατάστημα του κ. Γκούμα Παναγιώτη του Ιωάννη  που βρίσκεται στην Κοινότητα Επταλόφου της Δ.Ε. Παρνασσού του Δήμου Δελφών.
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Πρόεδρος της Επιτροπής).

3. Λήψη απόφαση για χορήγηση άδειας παράτασης του ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων-μουσικής στο κατάστημα του κ. Μπούκαλη Παναγιώτη του Γεωργίου που βρίσκεται στην Κοινότητα Λιλαίας της Δ.Ε. Παρνασσού του Δήμου Δελφών.
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Πρόεδρος της Επιτροπής).

4. Λήψη απόφαση για χορήγηση άδειας παράτασης του ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων-μουσικής στο κατάστημα του κ. Στρωτού Χρήστου του Αθανασίου που βρίσκεται στην Κοινότητα Πολυδρόσου της Δ.Ε. Παρνασσού του Δήμου Δελφών.
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Πρόεδρος της Επιτροπής).

5. Λήψη απόφαση για χορήγηση άδειας παράτασης του ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων-μουσικής στο κατάστημα του κ. Αποστόλου Τριαντάφυλλου του Κων/νου που βρίσκεται στην Κοινότητα Δελφών της Δ.Ε. Δελφών του Δήμου Δελφών.
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Πρόεδρος της Επιτροπής).

6. Λήψη απόφασης για αφαίρεση ή μη βραχίονα (κλαδιού) από τον πλάτανο της κεντρικής πλατείας ΔΕ Δεσφίνας.
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Πρόεδρος της Επιτροπής).

7. Παραχώρηση χώρου στάθμευσης επί της οδού Αγίου Χαραλάμπους 22 στην Κοινότητα Άμφισσας, έμπροσθεν της οικίας κ. Παναγιώτη Μαναγλιώτη.
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Πρόεδρος της Επιτροπής)

8. Παραχώρηση χώρου στάθμευσης επί της οδού Αθανασοπούλου στην Κοινότητα Άμφισσας, στην είσοδο του Δημαρχιακού Μεγάρου.
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Πρόεδρος της Επιτροπής)

9. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τέλεση της καθιερωμένης ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης έτους 2020, στην Δ.Κ. Άμφισσας, της Δ.Ε. Άμφισσας του Δήμου Δελφών.
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Πρόεδρος της Επιτροπής).

10. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τέλεση της καθιερωμένης ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης έτους 2020, στην Τ.Κ. Γραβιάς, της Δ.Ε. Γραβιάς του Δήμου Δελφών.
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Πρόεδρος της Επιτροπής).

11. Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου του κ. Πετώνη Αθανασίου του Γεωργίου.
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Πρόεδρος της Επιτροπής).

12. Aνανέωση της άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου του κ. Σίδερη Νικολάου του Ιωάννη, κάτοικου Μαριολάτας.
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Πρόεδρος της Επιτροπής).

13. Λήψη απόφασης για μεταστέγαση Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πολυδρόσου στο κτίριο του πρώην Γυμνασίου Πολυδρόσου.
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Πρόεδρος της Επιτροπής).