Βοτανικός Κήπος Στρώμης (φωτογραφίες του Βαγγέλη Πετσωτά)

Βοτανικός Κήπος Στρώμης (Ορεινή Φωκίδα)

φωτογραφίες του Βαγγέλη Πετσωτά

Σημύδα – Betula pendula

Αγριοθύμαρο – Thymus serpyllum