Εθελοντική Αιμοδοσία στη Δεσφίνα, 28 Απριλίου 2020, 17.00 – 20.30, Περιφερειακό Ιατρείο Δεσφίνας

Εθελοντική Αιμοδοσία στη Δεσφίνα!

Τρίτη 28 Απριλίου 2020, 17.00 – 20.30
Περιφερειακό Ιατρείο Δεσφίνας