Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 29 Απριλίου – 2 Μαΐου 2020

Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

Τετάρτη 29 Απριλίου – Σάββατο 2 Μαΐου 2020

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 2265034311