Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα) το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2016

Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2016

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 226503431