Ερώτηση στη Βουλή του βουλευτή Φωκίδας Ιωάννη Μπούγα σχετικά με τα μέτρα προστασίας από καταπτώσεις βράχων σε τμήμα της Ε.Ο. Αράχωβας – Δελφών, στον Αρχαιολογικό Χώρο Δελφών

Ερώτηση στη Βουλή του βουλευτή Φωκίδας Ιωάννη Μπούγα σχετικά με τα μέτρα προστασίας από καταπτώσεις βράχων σε τμήμα της Ε.Ο. Αράχωβας – Δελφών, στον Αρχαιολογικό Χώρο Δελφών

Δελτίο Τύπου

ΘΕΜΑ: Κατάθεση Ερώτησης σχετικά με τα μέτρα προστασίας από καταπτώσεις βράχων σε τμήμα της Ε.Ο. Αράχοβας-Δελφών στον Αρχαιολογικό Χώρο Δελφών

Ο Βουλευτής Φωκίδας, κ. Ιωάννης Δ. Μπούγας, υπέβαλε Ερώτηση προς τον  Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, σχετικά με την ανάγκη στερέωσης των βραχωδών πρανών που αποσπώνται εξαιτίας έντονων βραχοπτώσεων ή σεισμών στην περιοχή του Αρχαιολογικού Χώρου Δελφών και προκαλούν σοβαρότατους κινδύνους, με περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, αλλά και κινδύνους σοβαρών τροχαίων και άλλων συμβάντων, διότι ογκόλιθοι πέφτουν εντός του οριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου, αλλά και εντός της Εθνικής Οδού Αθηνών – Άμφισσας, όπως συνέβη πρόσφατα σε τμήμα της εν λόγω οδού στην ανατολική είσοδο των Δελφών.

Με την ανωτέρω Ερώτηση ο Βουλευτής ζητά να πληροφορηθεί αφενός εάν έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των απαιτούμενων μελετών (γεωλογική, γεωτεχνική, στατική, ειδική αρχιτεκτονική και συγκοινωνιακή) και αφετέρου ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν, ώστε να εξασφαλιστούν οι  αναγκαίες πιστώσεις για την εκτέλεση του έργου, καθώς και τον χρόνο έναρξης και περάτωσης των εργασιών εκτέλεσής του.

Αθήνα, 7.4.2020

Πολιτικό γραφείο Ιωάννη Δ. Μπούγα, Βουλευτή Φωκίδας
Αν. Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου