Μήνυμα του δημάρχου Δωρίδος Γιώργου Καπεντζώνη:  Μένουμε Σπίτι με όπλο τη συνεχή ενημέρωση

Μήνυμα του δημάρχου Δωρίδος Γιώργου Καπεντζώνη:  Μένουμε Σπίτι με όπλο τη συνεχή ενημέρωση

Αγαπητοί μου συμπολίτες,

Ο Δήμος Δωρίδος με αίσθημα ευθύνης, αλληλεγγύης και καθημερινής στήριξης των πολιτών, από την απειλή του νέου εχθρού της ανθρωπότητας του «κορωνοϊού», δημιούργησε την ιστοσελίδα DORIDASOS.GR προκειμένου να σας κρατά ενήμερους, για τις εξελίξεις και τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνετε για την αντιμετώπισή του.

Η ιστοσελίδα παρέχει άμεση πληροφόρηση, για τις ανακοινώσεις των Υπουργείων, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ), του Δήμου και άλλων αρμόδιων φορέων.

Από το DORIDASOS.GR, έχετε τη δυνατότητα, να αντλείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, να λύνετε απορίες και να βρίσκετε εύκολα χρήσιμα τηλέφωνα ανάγκης.

Παρέχει επίσημη πληροφόρηση για:

Παρέχει τρόπους άμεσης επικοινωνίας για την εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων και ευπαθών ομάδων, από τις υπηρεσίες του Δήμου Δωρίδος, είτε μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails), είτε μέσω ειδικών τηλεφωνικών γραμμών, ώστε να μην αισθάνεται κανένας συμπολίτης ή συμπολίτισσα μόνος ή μόνη.

Σ΄ αυτή τη δύσκολη για όλους μας περίοδο και την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη αντιμετώπισης των θεμάτων που κάθε φορά ανακύπτουν, πρέπει να δείξουμε Ψυχραιμία, Υπομονή, αλλά πάνω απ’ όλα Πειθαρχία στις επίσημες οδηγίες των ειδικών και πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής.

Ο καθένας από εμάς είναι υπεύθυνος να βοηθήσει – και μπορεί να βοηθήσει – ώστε η αντιμετώπιση του «κορωνοϊού» να είναι αποτελεσματική και η διάδοσή του να περιοριστεί στο ελάχιστο.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θέτουμε σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή μας και πολύ περισσότερο, δεν έχουμε το δικαίωμα να θέτουμε σε κίνδυνο την υγεία και τις ζωές των συμπολιτών μας.Είναι αναγκαία και απολύτως απαραίτητη, η επίδειξη ατομικής πειθαρχίας και υπευθυνότητας, για να περιοριστεί η πανδημία.

Παρακαλούμε ΜΗΝ προσέρχεστε στα Δημοτικά Καταστήματα. Για πολύ άμεσες και επείγουσες περιπτώσεις, επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το αρμόδιο τμήμα για να εξυπηρετηθείτε, χωρίς να κινδυνεύσει κανένας.

Ο Δήμος Δωρίδος λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για τον περιορισμό μετάδοσης του ιού και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις για άμεσες παρεμβάσεις, όταν και όπου χρειαστεί.

Σίγουρα μπορούμε να αντέξουμε την παραμονή στο σπίτι μας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα, που προέκυψε για τον άνθρωπο τον τελευταίο αιώνα.

Το πρόβλημα δεν αφορά κάποιους άλλους , ούτε κάποια άλλη μακρινή περιοχή. Αφορά εμάς, μας αφορά όλους και πρέπει να τηρούμε πιστά τα μέτρα.

Η νέα μας ιστοσελίδα DORIDASOS.GR είναι κάθε στιγμή δίπλα σας.

Κανένας και καμία δεν είναι μόνοι.

Δεν φοβόμαστε – Προστατευόμαστε – Μένουμε σπίτια μας!

Ο Δήμαρχος Δωρίδος
Γιώργος Καπεντζώνης