Τομεακή Επιτροπή Φωκίδας του ΚΚΕ: Δείτε το νέο σποτ του ΚΚΕ με τίτλο «Η πραγματική ευθύνη»

Τομεακή Επιτροπή Φωκίδας του ΚΚΕ:
Δείτε το νέο σποτ του ΚΚΕ με τίτλο «Η πραγματική ευθύνη»

Μένουμε δυνατοί!
Επίταξη των ιδιωτικών δομών και μέσων!
Υλοποίηση των αιτημάτων και αναγκών των γιατρών και υγειονομικών!
Ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας!