Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών, 11 Μαρτίου 2020, 18.00, Δημοτική Αίθουσα Συνεδριάσεων, Άμφισσα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών

Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020, 18.00
Δημοτική Αίθουσα Συνεδριάσεων, Πλατεία Κεχαγιά, Άμφισσα

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

< Πάτησε εδώ για να δεις τις εισηγήσεις των θεμάτων >

Θέματα:

1. Υπόμνημα «ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΤΗΣ» για ματαίωση
των σχεδίων εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην Οίτη.
(Εισάγεται από τη Συντονιστική Επιτροπή της «Κίνησης των πολιτών».

2. Πρώτη (1η) υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών οικ.
έτους 2020. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών).

3. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών.
(Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών).

4. Σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων. Κλήρωση Δημοτικών συμβούλων.
(Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

5. Έγκριση μελέτης του έργου ” Ολοκλήρωση τσιμεντοστρώσεων στον Άγιο Μηνά”
και καθορισμός τρόπου υλοποίησης. (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν.
προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

6. Έγκριση μελέτης του έργου ” Βελτίωση κοιμητηρίου Δεσφίνας” και καθορισμός
τρόπου υλοποίησης. (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος
Δ.Τ.Υ.).

7. Έγκριση παράτασης σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικός σύμβουλος, για το
έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ –
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ».
(Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

8. Έγκριση εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων κληροδοτήματος Λ.ΜΟΣΚΑΧΛΑΪΔΗ.
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος).

9. Έγκριση εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων κληροδοτήματος Ε. ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ.
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος).

10. Έγκριση εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων κληροδοτήματος ΧΡ.ΜΑΧΑΙΡΑ.
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος).

11. Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου
Δελφών 4ου τριμήνου 2019. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης,
Αντιδήμαρχος).

12. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής, για την
εκπροσώπηση του Δήμου Δελφών για την κατάθεση Προσθέτων Λόγων
Ακυρώσεως στην μείζονα Ολομέλεια του ΣτΕ όπου συζητείται αίτηση
Ακυρώσεως κατά της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/76104/1176 (ΦΕΚ
299/ΑΑΠ/14.12.2018) με τίτλο: «Έγκριση Αναθεώρησης του Περιφερειακού
Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Περιβαλλοντική
Έγκριση αυτού. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος).

13. Έγκριση απ΄ ευθείας ανάθεσης εκμίσθωσης του δημοτικού ξενώνα στην
Κοινότητα Οινοχωρίου. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μανανάς, Αντιδήμαρχος).

14. Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση επιτροπής για τη μεταφορά μαθητών
Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Φωκίδας.
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κατσικούλης, εντ. Δημ. Σύμβουλος).

15. Λήψη απόφασης για εξέταση αιτήσεως για χορήγηση έκτακτου οικονομικού
βοηθήματος από το Κεφάλαιο Αυτ/λούς Διαχ/σης Κληρ/τος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝ. ΜΑΜΑ.
(Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).

16. Λήψη απόφασης για εξέταση αιτήσεως για χορήγηση έκτακτου οικονομικού
βοηθήματος από το Κεφάλαιο Αυτ/λούς Διαχ/σης Κληρ/τος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝ. ΜΑΜΑ.
(Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).