Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 4 – 7 Μαρτίου 2020

Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

Τετάρτη 4 – Σάββατο 7 Μαρτίου 2020

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 2265034311