Μασκέ Πάρτι, 29 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου 2020, Ταβέρνα «Μούκας», Ιτέα

Μασκέ Πάρτι!

Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020
Κυριακή 1 Μαρτίου 2020
Ταβέρνα «Μούκας», Ιτέα