Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας, 10 Νοεμβρίου 2018: Άμφισσα – Ιτέα

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας

Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018

9.00 – 20.00: Άμφισσα, Γραφεία Κ.Μ.Ψ.Υ., Εθνικής Αντιστάσεως 13

10.00 – 14.00: Ιτέα, Κέντρο Υγείας

kinitimonada