Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας, 29 Αυγούστου 2020: Άμφισσα – Ιτέα

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας

Σάββατο 29 Αυγούστου 2020

9.00 – 20.00: Άμφισσα, Γραφεία Κ.Μ.Ψ.Υ., Εθνικής Αντιστάσεως 13

10.00 – 14.00: Ιτέα, Κέντρο Υγείας

πληροφορίες – ραντεβού: τηλ. 2265022924