Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας, 26 Οκτωβρίου 2019: Άμφισσα – Ιτέα

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας

Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2019

9.00 – 20.00: Άμφισσα, Γραφεία Κ.Μ.Ψ.Υ., Εθνικής Αντιστάσεως 13

10.00 – 14.00: Ιτέα, Κέντρο Υγείας

πληροφορίες – ραντεβού: τηλ. 2265022924

kinitimonada