Μετά τα Στοιχειά… συναυλία με τους Baildsa, 29 Φεβρουαρίου 2020, Άμφισσα

Μετά τα Στοιχειά… συναυλία με τους Baildsa!

Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020
έξω από το Εικαστικό Εργαστήρι Άμφισσας