Κούλουμα στο Χρισσό, 2 Μαρτίου 2020, 11.00, Κεντρική Πλατεία

Κούλουμα στο Χρισσό!

Καθαρή Δευτέρα 2 Μαρτίου 2020, 11.00
Κεντρική Πλατεία Χρισσού