Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος, 24 Φεβρουαρίου 2020, 19.30, Δημοτικό Κατάστημα Δωρίδος, Λιδωρίκι

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος

Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020, 19.30
Δημοτικό Κατάστημα Δωρίδος, Λιδωρίκι

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι, στις 24 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:       

  1. Σχεδιασμός, επίβλεψη, εκτέλεση και παραλαβή έργων. (Εισάγεται ύστερα από επιστολή του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Όραμα για τη Δωρίδα» κ. Ασημάκη Αθανασίου. Εισηγήτρια: Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, κα Ζουμά Βασιλική)
  2. Απολογισμός έτους 2019 και Προγραμματισμός έτους 2020 του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. με βάση τον ΠΕ.Σ.Δ.Α. Στερεάς Ελλάδας. (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Καπεντζώνης Γεώργιος)
  3. Έκθεση Δ΄ τριμήνου έτους 2019, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου Δωρίδος. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Πολίτης Σταύρος)
  4. Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της Πράξης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ», στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 42256/3-6-2019 Πρόσκλησης Χ του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Πολίτης Σταύρος)
  5. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου 1m2, εντός οικισμού Ελαίας, για την τοποθέτηση καμπίνας και ξύλινου ιστού για την διασύνδεση του Οικισμού Ελαίας Φωκίδας στον φορέα ΟΤΕ ΑΕ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Φλέγγας Ιωάννης)
  6. Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου με τίτλο: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Τ.Κ. ΦΙΛΟΘΕΗΣ Δ.Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ» και αριθ. μελέτης 5/2019. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μαυρομμάτης Εμμανουήλ)
  7. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου, αριθμός υδρονομέων, τομέων δράσης και αμοιβής αυτών στο Δήμο Δωρίδος, για το έτος 2020. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μαυρομμάτης Εμμανουήλ)

 H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ