Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας, 10 Αυγούστου 2017: Άμφισσα – Ευπάλιο

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας

10 Αυγούστου 2017, Πέμπτη

9.00 – 20.00: Άμφισσα, Γραφεία Κ.Μ.Ψ.Υ., Εθνικής Αντιστάσεως 13

10.00 – 14.00: Ευπάλιο, Περιφερειακό Ιατρείο

kinitimonada1