Μουσική βραδιά με τον Θανάση Κατσουλιέρη και τον Θανάση Πρέντι, 21 Φεβρουαρίου 2020, 22.30, «Stavedo», Άμφισσα

Μουσική βραδιά με τον Θανάση Κατσουλιέρη και τον Θανάση Πρέντι

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020, 22.30
«Stavedo», Κορδώνη και Δελμούζου, Άμφισσα, τηλ. 2265028302