Συνεχίζονται οι στάσεις εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων της Άμφισσας, 24 – 28 Φεβρουαρίου 2020, 9.00 – 11.00

Συνεχίζονται οι στάσεις εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων της Άμφισσας

Δευτέρα 24 – Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020, 9.00 – 11.00