Χορός του Συλλόγου Θεσσαλών Φωκίδας, με λαϊκή – δημοτική ορχήστρα, 22 Φεβρουαρίου 2020, «Αριστογεύσεις», Άμφισσα

Χορός του Συλλόγου Θεσσαλών Φωκίδας
με λαϊκή – δημοτική ορχήστρα

Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020
«Αριστογεύσεις», Άμφισσα