Φωτιά στην Πλατεία της Κίρρας, 23 Φεβρουαρίου 2020, 18.00

Φωτιά στην Πλατεία της Κίρρας!

Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020, 18.00