Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Μαυρολιθαρίου, 11 Φεβρουαρίου 2020, 12.00, Γραφείο Κοινότητας Μαυρολιθαρίου

Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Μαυρολιθαρίου

Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020, 12.00
Γραφείο Κοινότητας Μαυρολιθαρίου