Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 5 – 8 Φεβρουαρίου 2020

Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

Τετάρτη 5 – Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 2265034311