Εκδήλωση ενημέρωσης του προσωπικού του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Δελφών για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, 5 Φεβρουαρίου 2020, 13.00, Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Φωκίδας, Άμφισσα

Εκδήλωση ενημέρωσης του προσωπικού του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Δελφών για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020, 13.00
Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Φωκίδας
Ανδρούτσου 5, Άμφισσα

Το Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Φωκίδας στεγάζεται στην οδό Ανδρούτσου 5, Άμφισσα και λειτουργεί κάθε Δευτέρα και Πέμπτη  8.00 – 20.00 και Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή 8.00 – 16.00.

Οι υπηρεσίες του Κέντρου παρέχονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο τηλ. 2265301627 και ηλεκτρονικά στο e-mail: kalo.fokida@gmail.com.