Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών, θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών οικονομικού έτους 2020», 5 Φεβρουαρίου 2020, 17.30, Δημοτική Αίθουσα Συνεδριάσεων, Άμφισσα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών

Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020, 17.30
Δημοτική Αίθουσα Συνεδριάσεων, Πλατεία Κεχαγιά, Άμφισσα

Θέμα:

«Έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών οικονομικού έτους 2020.»
(Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή και την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

< πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

< πάτησε εδώ για να δεις τις σχετικές εισηγήσεις >