Συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αθανασίου Διάκου, 5 Φεβρουαρίου 2020, 11.00

Συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αθανασίου Διάκου

Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020, 11.00
Γραφείο Κοινότητας Αθανασίου Διάκου