Προετοιμασία της «Νύχτας των Στοιχειών», κάθε μέρα, 17.30, Εικαστικό Εργαστήρι Άμφισσας

Προετοιμασία της «Νύχτας των Στοιχειών»

κάθε μέρα, 17.30
Εικαστικό Εργαστήρι Άμφισσας
Σταλλού και Θόαντος, Άμφισσα, τηλ. 2265079264