Συνάντηση για την οργάνωση του Καρναβαλιού Ερατεινής, 31 Ιανουαρίου 2020, 18.30, ΚΕΠ Ερατεινής

Συνάντηση για την οργάνωση του Καρναβαλιού Ερατεινής

Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020, 18.30
ΚΕΠ Ερατεινής