Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Λυκείου Ελληνίδων Φωκίδας, 25 Ιανουαρίου 2020, 13.00, «Romeos», Ερατεινή

Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας
του Λυκείου Ελληνίδων Φωκίδας 

Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020, 13.00
«Romeos», Ερατεινή