Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών

Οι προσφορές θα υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή 14.2.2020, και ώρα 10.00 και ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια ημέρα, και ώρα 11.00, στα κεντρικά γραφεία του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων (ΤΑΠ), Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 57, τέταρτος όροφος, Αθήνα.

< πάτησε εδώ για να δεις τη σχετική προκήρυξη >