Μηνιαίο Πρόγραμμα Περιφερειακού Ιατρείου Δελφών

Μηναίο Πρόγραμμα Περιφερειακού Ιατρείου Δελφών

Φεβρουάριος 2020

7 Φεβρουαρίου 2020, Παρασκευή

12 Φεβρουαρίου 2020, Τετάρτη
13 Φεβρουαρίου 2020, Πέμπτη

17 Φεβρουαρίου 2020, Δευτέρα
18 Φεβρουαρίου 2020, Τρίτη

26 Φεβρουαρίου 2020, Τετάρτη