Μηνιαίο Πρόγραμμα Περιφερειακού Ιατρείου Δελφών

Μηναίο Πρόγραμμα Περιφερειακού Ιατρείου Δελφών

Ιούλιος 2020

Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020
Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020
Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020

Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020
Τρίτη  7 Ιουνίου 2020
Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020

Τρίτη  14 Ιουνίου 2020
Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020
Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020

Τρίτη  21 Ιουνίου 2020
Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020
Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020

Τρίτη  28 Ιουνίου 2020
Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020
Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020

Η συνταγογράφηση θα γίνεται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον την ιατρό στο τηλέφωνο 2265082307.