Ταβέρνα «Φάρος» (Λιμάνι Κίρρας): Μενού / 19 Ιανουαρίου 2020, μεσημέρι

Ταβέρνα «Φάρος»
Λιμάνι Κίρρας, τηλ. 6932492176

Μενού
Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020, μεσημέρι