Εργαστήριο Ρυθμού με Κρουστά και Body Percussion, με τον Simone Mongelli, 19 Ιανουαρίου 2020 Άμφισσα

Εργαστήριο Ρυθμού με Κρουστά και Body Percussion

με τον Simone Mongelli

Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020
Άμφισσα