Εορτασμός Ναού Αγίου Αθανασίου Άμφισσας, 17 – 18 Ιανουαρίου 2020

Εορτασμός Ναού Αγίου Αθανασίου Άμφισσας

Παρασκευή 17 – Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020