Εθελοντική Αιμοδοσία στην Άμφισσα, 3 Ιανουαρίου 2020, 11.00 – 13.30, Φροντιστήριο Μήταλα

Εθελοντική Αιμοδοσία στην Άμφισσα!

Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2020, 11.00 – 13.30
Φροντιστήριο Μήταλα, Άμφισσα