Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Φωκίδας: Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ως χώρος επιχειρησιακής δράσης, κοινωνικής δικτύωσης και εργασιακής ένταξης

Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Νομού Φωκίδας

Άμφισσα, 24 Δεκεμβρίου 2019

Δελτίο Τύπου

Θεματικό Εργαστήρι: Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ως χώρος επιχειρησιακής δράσης, κοινωνικής δικτύωσης και εργασιακής ένταξης

Την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το θεματικό εργαστήρι με θέμα: «Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ως χώρος επιχειρησιακής δράσης, κοινωνικής δικτύωσης και εργασιακής ένταξης». Το εργαστήριο που απευθυνόταν αποκλειστικά σε γυναίκες άνεργες και επιχειρηματίες, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης αναρτηθείσας στο facebook και αφισών που τοποθετήθηκαν σε πίνακες ανακοινώσεως στην Ιτέα και στην Άμφισσας, έλαβε χώρα στην έδρα του Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Νομού Φωκίδας. Σκοπός του ήταν η ενημέρωση των ενδιαφερομένων ανωτέρω γυναικών για τις επαγγελματικές διεξόδους που προσφέρονται μέσω της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, μέσω της δημιουργίας ΚοινΣΕΠ όλων των κατηγοριών, ένταξης, κοινωνική φροντίδας καθώς και παραγωγικού σκοπού.

Συνέχεια των ανωτέρω, σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα του εργαστηρίου έγινε Εισαγωγή στην Κοινωνική Οικονομία, Γενικές Αρχές – Θεσμικό πλαίσιο, παρουσιάστηκε το Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, αναφορικά με τη λειτουργία και τη δράση του. Ειδικότερα δε, μέσω της παρουσίασης στοχεύσαμε στο να μεταδώσουμε στο κοινό το πνεύμα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και να καταδείξουμε τρόπους εισχώρησης στους κόλπους αυτής μέσω ίδρυσης κοινωνικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, υποστηρίξαμε επαγγελματικές ιδέες του κοινού και καταδείξαμε τρόπους υλοποίησής τους μέσω των φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, παρουσιάζοντας παράλληλα και παραδείγματα καλής πρακτικής σε ποικίλους τομείς, τουρισμού, εστίασης, εκπαιδευτικού και ελαιοπαραγωγής . Μετά το πέρας των παρουσιάσεων ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση και ερωτήσεις με
έκδηλο το ενδιαφέρον των συμμετεχουσών.

Συνοψίζοντας ως προς τα αποτελέσματα, το εργαστήριο αποτέλεσε ένα τρόπο κατάδειξης ότι η
δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων μπορεί να αποτελέσει σημαντική λύση και διέξοδο
από τον επαγγελματικό αποκλεισμό με την κατάργηση του φαινομένου της ανεργίας και την προσφορά
ευκαιριών δημιουργίας και έκφρασης και το κοινό εξέφρασε την πρόθεση της μετ’ έπειτα συνεργασίας με
το Κέντρο Στήριξης. Το Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας Νομού Φωκίδας στεγάζεται στην οδό Ανδρούτσου 5, Άμφισσα Φωκίδας και λειτουργεί κάθε Δευτέρα, έως Παρασκευή 8.00 – 16.00.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο τηλ. 2265301627 και
ηλεκτρονικά στο e-mail: kalo.fokida@gmail.com