Πανσέληνος με ρεμπέτικα – λαϊκά – δημοτικά, 18 Αυγούστου 2016, 20.30, Πευκάκι Ευπαλίου

Πανσέληνος με ρεμπέτικα – λαϊκά – δημοτικά

18 Αυγούστου 2016, Πέμπτη, 20.30
Πευκάκι Ευπαλίου

διοργάνωση: Σύλλογος Δροσάτου

92