Εθελοντική Αιμοδοσία στο Χρισσό, 10 Δεκεμβρίου 2019, 17.30 – 19.30, Περιφερειακό Ιατρείο Χρισσού

Εθελοντική Αιμοδοσία στο Χρισσό!

Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019, 17.30 – 19.30
Περιφερειακό Ιατρείο Χρισσού