Εκλογές στον Αθλητικό Σύλλογο «Δωρίδα», 30 Νοεμβρίου 2019, 17.00 – 19.00, ΚΕΠ Ερατεινής

Εκλογές στον Αθλητικό Σύλλογο «Δωρίδα»

Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019, 17.00 – 19.00
ΚΕΠ Ερατεινής