Μαθήματα Παραδοσιακών Χορών του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαλαξειδίου, κάθε Τετάρτη

Μαθήματα Παραδοσιακών Χορών
του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαλαξειδίου

κάθε Τετάρτη
* Τρίτη έως Έκτη Δημοτικού: 17.00 – 18.00
* Νήπια, Πρώτη και Δευτέρα Δημοτικού: 18.00 – 19.00
* Γυμνάσιο, Λύκειο και Ενήλικες: 20.00 – 21.00

πληροφορίες: τηλ. 6979692146