Συνέλευση Κατοίκων της Κίρρας, 20 Νοεμβρίου 2019, 18.00, Γραφείο Κοινότητας Κίρρας

Συνέλευση Κατοίκων της Κίρρας

Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019, 18.00
Γραφείο Κοινότητας Κίρρας