Εθελοντική Αιμοδοσία στο Γαλαξείδι, 19 Νοεμβρίου 2019, 17.30, Αίθουσα Δημοτικού Σχολείου Γαλαξειδίου

Εθελοντική Αιμοδοσία στο Γαλαξείδι!

Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019, 17.30
Αίθουσα Δημοτικού Σχολείου Γαλαξειδίου