Εκλογική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελεύθερων και Αυτόνομων Δυτών Φωκίδας «Κρισσαίος», 18 Νοεμβρίου 2019, 19.00, Καφέ «Il Mondo», Δελφοί

Εκλογική Γενική Συνέλευση
του Συλλόγου Ελεύθερων και Αυτόνομων Δυτών Φωκίδας «Κρισσαίος»

Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019, 19.00
Καφέ «Il Mondo», Δελφοί
πληροφορίες: τηλ. 6934640921, 6936065440