Μαθήματα Παραδοσιακών Χορών του Χορευτικού Ομίλου Άμφισσας του Πολιτιστικού Κέντρου Φωκίδας, Ενήλικες: κάθε Δευτέρα, 17.30 – 19.00 και 19.00 – 20.30, 3ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας

Μαθήματα Παραδοσιακών Χορών
του Χορευτικού Ομίλου Άμφισσας του Πολιτιστικού Κέντρου Φωκίδας

Ενήλικες: κάθε Δευτέρα, 17.30 – 19.00 και 19.00 – 20.30
3ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας

πληροφορίες: τηλ. 6944475091