Μαθήματα Παραδοσιακών Χορών στον Χορευτικό Όμιλο Άμφισσας του Πολιτιστικού Κέντρου Φωκίδας, Ενήλικες: κάθε Δευτέρα, 17.30 – 19.00 και 19.00 – 20.30

Μαθήματα Παραδοσιακών Χορών
στον Χορευτικό Όμιλο Άμφισσας του Πολιτιστικού Κέντρου Φωκίδας

με τον Δημήτρη Ντόσκουρη (τηλ. 6944475091)

Ενήλικες: κάθε Δευτέρα, 17.30 – 19.00 και 19.00 – 20.30
Αίθουσα ΠΚΦ, Αλσάκι Άμφισσας