Μαθήματα Παραδοσιακών και Λαϊκών Χορών στον Πολιτιστικό Σύλλογο Χρισσού, Παιδιά: κάθε Κυριακή, 16.30 – 17.30, Ενήλικες: κάθε Κυριακή, 18.00 – 19.30

Μαθήματα Παραδοσιακών και Λαϊκών Χορών
στον Πολιτιστικό Σύλλογο Χρισσού

Παιδιά: κάθε Κυριακή, 16.30 – 17.30
Ενήλικες: κάθε Κυριακή, 18.00 – 19.30

πληροφορίες: τηλ. 6944475091