Εκλογές στον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ιτέας «Ο Πελεκάνος», 10 Νοεμβρίου 2019, 11.00 – 13.00

Εκλογές στον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ιτέας «Ο Πελεκάνος»

Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019, 11.00 – 13.00
28ης Οκτωβρίου 23, Ιτέα, τηλ. 2265034275