Βραδιά με ζωντανή λαϊκή μουσική στο Παλαιοξάρι, 14 Αυγούστου 2016, 22.00, στο Μαγαζί της Αρχοντούλας

Βραδιά με ζωντανή λαϊκή μουσική στο Παλαιοξάρι Δωρίδας

14 Αυγούστου 2016, Κυριακή, 22.00
στο Μαγαζί της Αρχοντούλας

113