Πάρτι Νεολαίας, 13 Αυγούστου 2016, 22.00, Αγία Παρασκευή (Κτήρια), Ευπάλιο

Πάρτι Νεολαίας!

13 Αυγούστου 2016, Σάββατο, 22.00
Αγία Παρασκευή (Κτήρια), Ευπάλιο

διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Ευπαλίου

115